Planer

PLANER

Parning har skett mellan 


*Billy* Johtina`s The glory of love 

*Maja* Johtina`s Decibelle


valpar beräknas under v 24/25